Artikel

Sjösättning i coronatider

Under lördagens förmiddag sjösattes halva KBS båtbestånd som var uppplagda på uppläggningsplanen.Sjösättningen var väl förberett för att minimera risken för spridning av coronaviruset. Medlemmarna var uppdelade i små grupper och uppmanades att hålla avstånd från varandra. De få som behövdes för säker båthantering var försedda med gula västar, övriga uppmanades sprida ut sig på andra ställen än på uppläggningsplanen. Under söndagen fortsätter sjösättningen med de resterande kvarvarande båtarna. Styrelsen ser fram mot fortsatt smidig hantering av båtarna även på söndagen då uppläggningsplanen också förhopningsvis ska vara städad från vaggor och bockar.

På söndagsmorgonen fortsatte sjösättningen i strålande väder. Vid 12-tiden var alla båtar på plats och uppläggningsplanen städad.

Ingvar Sätterström