Artikel

Sjöscouterna ökar på sitt båtinnehav

Tibble Sjöscoutkår är aktiva och bedriver en expanderande ugndomsaktivitet. Nu har man införskaffat nya Oprimistjollar staplade i båtförådet.Några så nya att de inte ens är uppackade. Några har man hunnit döpa och märkt upp.

Några jollar fick inte plats i båtförådet.

De gamla Optimistjollarna börjar bli slitna efter det flitit användandet.

Ingvar Sätterström