Artikel

Sommarläget i KBS

Bryggbytarprojektet med att byta alla bryggor till nya är nu neddraget. Svårigheter har uppstått med banklån då vi inte har arrendeavtal 25 år framåt. Nuvarande avtal löper ut 2027 och KBS har förhandlat med kommunen om att ersätta det gällande avtalet med nytt för 25 år framåt. Det har misslyckats då kommunens förslag är att dela upp avtalet så gilltighetstiden för uppläggningsplanen skulle bli endast ett årigt avtal och 25 år för hamn och piren.

KBS har nu beslutat att i första steg ersätta endast byta C-bryggan som är i stort behov av upprustning. Piludden i Kallhäll säljer en beganad brygga som KBS köper för leverans i oktober 2022 för en 1/4 kostnad av pris för en ny brygga. Bryggan är upprustad det senaste året. Piluddens utsatta läge gör att de ska byta till betongbrygga.

Denna handlingsplan kommer att lösa det akuta faran med C-bryggan och det blir tid för fortsatta förhandlingar med kommunen. KBS siktar på att få 25 årigt avtal både för uppläggningsplanen och hamnen. Med 25 årigt avtal har vi möjlighet att få banklån och kan fortsätta i steg två att byta ut A- och B-bryggorna.

Trevlig sommar

Ingvar Sätterström