Artikel

Stor aktivitet inom KBS under söndagen

Under söndagen en vecka efter båtupptagningen var det stor aktivitet inom KBS. Många kämpade på med att täcka båtarna inför det hotande kraftiga regnet under måndagen. Bryggansvariga Svante och Robin hade kallat ihop ett stort arbetslag för att förbättra förankringen av C-bryggan.

12 kraftiga betongtyngder lades ut för att ersätta den tidigare delvis bortrostade förankringen.

Bojekan användes för att placera betongtyngderna på rätt plats så kättingarna fick rätt dragningsvinkel från brygginfästningarna.

Många vars vevande blev det innan alla tyngder låg på plats. Att gå på gym efter en sådan här dag kändes överflödigt.

 

Betongtyngderna hämtades ifrån strandkanten där de hade placerats med monterade kättingar.

Bojekans kättinglåsning var iordninggjort, av vår smed Matte Ryd, för att passa de grova kättingarna.

Båda sidorna av den yttre delen av C-bryggan fixerades för att få symetrisk förankring.

Under arbetet med bryggan hittades ett övrgivet fågelbo med ägg under en trappa för båtombordstigning.

Ett separat arbetslag jobbade med att rensa bort vassklippet från uppläggningsplanen efter veckans vassklippning.

Under dagen blev vädret allt bättre med sol och värme. Frampå eftermiddagen, då arbetena var färdiga som gick fort och smidigt med väl förberett, lade sig stillheten över hamnen medan solen dalade nedåt. På uppläggningsplanen var nu endast ett fåtal båtar otäckta.

Ingvar Sätterström