Aktuellt

Islossningen dröjer

Trots det fina soliga vädret under påsken ligger fortfarande isen i KBS hamnen och ute på Görväln. Nätterna är fortfarande kalla och det har varit svaga vindar. Så fort det börjar blåsa kommer säkert isen att mosas sönder. Utefter stranden på Strandvägen trippar sädesärlan så det finns hopp om öppet vatten vid sjösättningen om fyra veckor. 

Arbetsdag i KBS

Under lördagen hade ett tiotal medlemmar ställt upp för en arbetsdag. Huvuduppgiften var att montera y-bommarna på den nya C-bryggan. 

Montering av beslag och div. justering innan bommarna förflyttades ut på bryggan.

Starka armar lyfter ut bommarna på bryggan.

En plankbit placerades under bojen på bommen som en skida att glida på isen då bommen skjöts ut.

Lediga båtplatser i KBS

Just nu finns lediga bryggplatser i KBS hamn. För önskemål om bryggplats kontakta: brygg@kungsangensbatsallskap.se

Ingvar Sätterström

 

Sjöscouterna ökar på sitt båtinnehav

Tibble Sjöscoutkår är aktiva och bedriver en expanderande ugndomsaktivitet. Nu har man införskaffat nya Oprimistjollar staplade i båtförådet.Några så nya att de inte ens är uppackade. Några har man hunnit döpa och märkt upp.

Några jollar fick inte plats i båtförådet.

De gamla Optimistjollarna börjar bli slitna efter det flitit användandet.

KBS-are laddar för världsomsegling

Johan och Karin Carlstedt planerar nu att kasta loss med båten LeLuna från KBS för långsegling kanske jorden runt.

De har en hemsida som gör att man kan följa deras segling  https://sailingleluna.se/

Svartvikens is perforerad av pimpelfiskare

Under onsdagen hade ett 20-tal pimpelfiskare intagit Svartvikens is innanför järnvägsbron.

Utefter stranden runt viken var isen perforerad av massvis pimpelhål.

Ständigt nya hål för att leta efter fiskarna.

Nästa alla hade eldrivna isborrar som lätt gjorde pimpelhålen.

KBS gästas av dykfirma

En dykfirma besöker nu KBS. De jobbar med underhåll av Norrvattens ledningar. Man särar på två ledningar som ligger på varandra.

KBS medlemmar fortsätter med sjölivet även på vintern

Under söndagen deltog ett antal KBS medlemmar i Isgruppens skridskotur på vildmarkssjöarna Hersen och Tärnan norr om Åkersberga.

Fina isar dock lite lurit att ta sig ut på isen p.g.a. tidigare landlöshet.

Trevliga diskussioner bland deltagarna med olika bakgrunder men med gemensamt friluftsintresse.

Ett av de två hus vi såg under turen.

Sidor