Aktuellt

Höststorm

Natten mellan onsdag och torsdag var det stormbyar över KBS.Inom KBS klarade de flesta presseningarna och ställningarna stormbyarna men några presseningar har blåst av. Det lär ämpligt att titta till din båt och kolla upp hur stormen har härjat.

Ingvar Sätterström

Handlingar inför årsmöte 24 november 2020

Ny finns årsmöteshandlingarna uppladdade på hemsidan under mappen "Kansli-Årsmöte". För åtkomst av mappen krävs inloggning. Om någon skanar inloggningsuppgifter så ansök om det på hemsidan.

Spökande på klubbholmen

Ett uppdrag var att ta sig ut till klubbholmen och tömma sparbössan. En dag med lite vind var lämpligt dock var det dimma. Dimman skulle enligt väderprognoserna lätta under dagen så paddlingen startade utefter stranden ut mot klubbholmen. Väderprognosen stämde inte för dimman låg kvar och lättade inte på hela dagen.Sikten var mycket kort men det gick bra att stryka utefter stranden. Men överfarten mellan Hästhagsskär till klubbholmen var svårare. En fiskare uppenbarade sig helt plötsligt i dimman.

Leveransproblem under coronapandemin

KBS årsmöte 2020

Alla KBS medlemmar har blivit kallade till årsmöte den 24 november. På grund av rådande coronapandimin så har styrelsen diskuterat hur årsmötet ska kunna genomföras på ett coronasäkert och demokratiskt sätt.

Årets årensning

Vassklippning i KBS hamnen ägde rum under måndagen.

Maskinen klippaggregat kördes genom vassen och sedan monterades lastklor som samlade ihop den klippta vassen och lades upp den på land.

Ingvar Sätterström

 

Mastkranen har gjort sitt

I gryningen på tisdagen började nedmonteringen av mastkranen. Natten hade varit kall med minus fyra grader och värmen ångade upp ur vattnet. Lastbil med lyftkran var framkörd för att kunna plocka ned mastkranen.Solen började stiga över skogskanten och färga dagen till en härlig morgon.Matte Ryd och hans team jobbade med säker

KBS;s synpunkter på FÖP

KBS;s styrelse har nu formulerat ett dokument med synpunkter på Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Kungsängen 2040 som har lämnats in till Uppland-Bro Kommun. Samrådstiden för synpunkter är nu utsräckt fram till 25 oktober.

Huvudpunkterna är följande:

-KBS är villig att samarbeta för att utveckla området 

-Vill bevara uppläggningsplanen 

- Vill inte ha någon lekplats på uppläggningsplanen  '

Sidor