Aktuellt

Mälarsegling

Med svaga vindar så kommer man inte så långt med segelbåt. Men det fins många fina Mälaröar med härliga naturupplevelser.

Solnedgång över Dävensöviken.

Västra Högholmen har sandstränder.

Lilla Lindholmen med härligt släta klippor ut mot den öppna Norra Björkfjärden.

Mystiska båtar runt KBS

Den 17 juli låg två mystiska båtar vid KBS servicebrygga. Ute på Görväln dök ytterligare tre lika båtar upp. Lite senare kom den sjätte båten av samma typ från Stäket. Små båtar med en liten ruff och vindruta flaggade med dansk och svensk flagga.

Ingvar Sätterström

A view from the top!

Andy har skickat några bilder tagna 18m upp i masten på c-bryggan. 

Nya klubbmedlemmar

KBS har per Juli 2019 fått 24 nya medlemmar under året. Många av dessa bor eller kommer att flytta in i de nybyggda bostäderna i Kungsängen. Vi gläder oss åt intresset för sjöliv och vi välkomnar dig som är ny medlem liksom du som funderar på att skaffa båt. Kontakta oss på kbs@kungsangensbatsallskap.se

Gästbåten har bekänt färg

Båten i gästhamnen har nu bekänt färg och den Holländska flaggan är hissad i aktern. Planen är att båten kommer att lämna KBS gästhamn under söndagen den 7 juli.

En säregen båt ligger nu i KBS gästhamn.

Båten är utrustad med sidosvärd som ska hindra avdriften vid segling.

KBS seniorträff på klubbholmen

I frisk nordlig vind seglade två båtar med tre deltagare ut till klubbholmen. En havsörn blev jagad av en mås in över Tibbleviken. Passerade fiskgjusens botall starxt intill den magnifika bäverhyddan i strandkanten.

Träffen startade med grillad korv för lunch.

De flesta diskussionsämen kunde penetreas under gemytliga former.

Vädret var växlande med sol och moln med lite nordlig vind.

KBS miljöutbildning

Nu finns två ytterligare tillfällen att gå KBS miljöutbildning onsdagen den 14 augusti  och torsdagen den 19 september klockan 19.00. Utbildningen är obligatorisk för alla som ska ha båtplats inom KBS med nytt båtplatsavtal från 2021. Anmälan i klubbhuset.

 

Ingvar Sätterström

 

Allan Bertvald har lämnat oss

Allan Bertvald avled den 2 juni efter en tids sjukdom. Allan har bland annat varit sekreterare för KBS under många år. KBS har misstat en glad trevlig och plikttrogen kamrat.      

 

Ingvar sätterström

Sidor

Styrelsemöte
28. april 2020 - 19:00
Sjösättning Båt 1-50
2. maj 2020 - 6:00
Sjösättning Båt 51-
3. maj 2020 - 6:00