Båtskrotning

Vad gör vi när våra båtar har tjänat ut?

Båtretur finns nu som kan ta hand om våra uttjänta båtar.

Ingvar Sätterström