Webform

Medlemsansökan

Välkommen att bli medlem i KBS!
Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan. De ligger till grund för vår kommunikation med dig och för hantering av dina båtplatsavgifter. Enbart inbetalning av inträdesavgift räcker ej som medlemsansökan. Ange vilken båt du har (eller planerar att skaffa) och om du i och med inträdet vill bli placerad i kö till bryggplats och/eller i kö till vinterplats.

Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR - General Data Protection Regulation. I samband med din ansökan samtycker du till klubbens integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Vår policy återfinns under fliken Medlemskap - Integritetspolicy.

KBS har högt ställda miljömål. Fr.o.m. sjösättningen våren 2021 får i enlighet med kommunens miljömål inga båtar med biocidfärg sjösättas eller förvaras i klubbens hamn. Mer om detta kan du läsa under fliken Miljö på KBS hemsida. Kontakta gärna klubbens miljöansvarige eller annan i styrelsen vid frågor om miljö och hur du säkerställer att din båt lever upp till miljökraven.

Gällande avgifter hittar du under fliken Medlemskap - Avgifter. Betalning av medlemsavgifter görs till klubbens bankgiro 5700-0580.

När du betalat inträdesavgiften på 2.000:- och årsavgiften på 500:- för innevarande år (summa 2.600 :-) behandlar styrelsen din ansökan, du tilldelas ett medlemsnummer och får vidare information om medlemskapet i Kungsängens Båtsällskap. Ditt inträdesdatum, vilket ligger till grund för tilldelat medlemsnummer och köplats, utgår ifrån bankens bokföringsdatum av inbetalningen. 
 

cm
cm
kg